تبلیغات
فطرس ملک - متن ذیل....
جمعه 9 خرداد 1393  01:33 ق.ظ
توسط: فطرس

از خوانندگان عزیز توقع میرود ضمن مطالعه ده نصیحت آخوند خراسانی آنرا با ده فرمان ماکیاول مقایسه کرده و به عظمت و بزرگی این انسان بی نظیر پی ببرند.

ماکیاول اشراف زاده ی قرن پانزدهم از آن جهت در تاریخ مشهور شده است که دستورالعملی را برای پادشاهان دوران خود بلکه تا همیشه تاریخ صادر کرده است. دستور العملی که از ابتدا تا انتهای آن را تعفن خود خواهی و خود پسندی، ظلم و ستم، توصیه به مکر و دیگر فریبی فراگرفته است. نصایحی که گویا حیوانی به حیوانات قوی جنگل برای تامین آسایش آنها نوشته و کتابی که بیش از آنکه بر اساس نامش شهریار باشد در حقیقت باید آنرا قلعه حیوانات نامید. ماکیاول ایتالیایی بنای نصایح خود را بر اصل «هدف وسیله رو توجیه میکند» گذاشته و مهم آسایش شاه است ده فرمان خود را برای پادشاهان صادر کرده است. ده فرمانی را که هر انسانی بخواند از نویسنده و معتقدان به آن متنفر و منزجر خواهد شد، اصول ده گانه ی ماکیاول به این شرح است : اصول کتاب شهریار را ماکیاول برای پادشاهان برای حکومت بر مردم نوشته است:

  ۱- فقط در پی منافع و علایق خود باش. ۲- هیچ کس را جز خود، محترم مشمار. ۳- بدی کن ولی چنان رفتار کن که قصد نیکی داری. ۴- طماع باشد و در جمع مال بکوش. ۵- خسیس باش. ۶- خشن و بی رحم باش. ۷- تا فرصت داری در پی فریب و نیرنگ باش. ۸- دشمنان را از بین ببر و در صورت لزوم به دوستان هم رحم نکن. ۹- در رفتار با مردم زورگویی و تجاوز را بر نرمش برتری ده. ۱۰- در باب هیچ چیز، غیر از جنگ فکر نکن. ماکیاول از نظر اخلاقی کور بود و انسانها را گروه پراکنده ای از مردمان ساده لوح و احمق و ستم پیشه می دید. او عقیده داشت ستمگر باید ساده لوحان را در راه مقاصد خویش مورد استفاده قرار دهد. ماکیاول عقیده داشت در دنیای ما قانون جنگل حاکم است و حق با زور است. در جای دیگر می گفت ملت نیک بخت ملتی است که یک پادشاه داشته باشد و مردم مانند حیوان طوق بندگی او را بر گردن گیرند. ماکیاول می گفت یک پادشاه باید رقیب خود را به هر شکل شده نابود کند زیرا یک مرد جاه طلب نباید تاب دیدن رقیب را داشته باشد. او به پادشاهان توصیه می کند. در مقابل این دستورات و نصایح اهریمنی و منحط دستورالعمل دیگری خطاب به پادشاه زمان وجود دارد که متاسفانه مانند بسیاری دیگر از اسناد فاخر ایران و اسلام از شهرت مناسب برخوردار نشده و تا پیروزی انقلاب اسلامی تنها یکبار منتشر گردیده است. این سند بزرگ که نشاندهنده عظمت، رفعت، انسانیت و نوعدوستی است، اندرزنامه‌ی آخوند خراسانی به حاکم زمان خود یعنی محمد علی شاه قاجار می باشد. این دستور العمل که دارای 10 بند است، لذت و شعف وصف ناپذیری به خواننده خود میدهد و او را با نهایت انسانیت و رشد و کمال عاطفی و عقلی آشنا میسازد. از خوانندگان عزیز توقع میرود ضمن مطالعه ده نصیحت آخوند خراسانی آنرا با ده فرمان ماکیاول مقایسه کرده و به عظمت و بزرگی این انسان بی نظیر پی ببرند:

1- بر شما سزاوار است كه از بذل جان و مال، در حفظ شریعت مطهره، و مبانی مقدسه اسلام، دریغ ننموده و یك معلم امور دین امین برای خود انتخاب نمائید كه از او، جهت مقام سلطنت، علوم شرعیه را فرا بگیرید و بر ادامه و مواظبت عبادات عملیه و اداء فرائض الهیه، كوشا باشید كه انجام این امور باعث دوام سلطنت و بقاء عظمت شما بر ملّت خواهد بود. 2- همیشه از مردمان فاسدالعقیده، كه بنده این دنیا می‌باشند، پرهیز كنید زیرا همان طوری كه آهن ربا، آهن را جذب می‌كند، معاشرت و مجالست با این گونه افراد هم، موجب جذب اخلاق و عادات رذیله می‌گردد. 3- نهایت جهد و همّت خود را برای بالا بردن شأن و عظمت مملكت مبذول دارید و در تربیت صحیح افراد ملّت و ترغیب رعیت به فراگیری و ایجاد حِرف و صنایع همت گمارید. منسوجات و كالاهای وطنی را ترویج كنید زیرا هر آینه شخص شما از مصنوعات و فرآورده‌های مملكتی استفاده برید این امر باعث می‌گردد كه رجال مملكت و قاطبه افراد ملت از شما متابعت نمایند و چنین عملی موجب می‌شود كه مملكت از بند احتیاج به منسوجات و مصنوعات خارجی آزاد گردد. 4- چنانی كه «میكادو پادشاه ژاپن» به این طریق عمل نمود، زیرا می‌دانست كه كلید و راه تعالی و ترقی مملكت، بسته به عدم احتیاج افراد ملت است از آنچه از خارج وارد می‌شود و بر اثر انجام این امر مملكت ژاپن به مراتب عالیه نائل گردید. هر آینه این راه و طریق پسندیده محكم را در ابتدای سلطنت و عنفوان جوانی خود به كار ببرید موجبات ترقی مملكت و از بین رفتن فقر و فاقه و بی‌نیازی رعیت را فراهم خواهید ساخت و این امر نه تنها موجب شكرگزاری آحاد ملت خواهد گردید بلكه باعث پیشرفت مملكت و استقلال واقعی آن خواهد شد. 4- همت گمارید در نشر و بسط علوم و صنایع جدید. آنچه باعث ترقی و تعالی سایر ملل گردیده و آنان را به اوج عظمت رسانیده همان فرا گرفتن علوم و صنایع تازه بوده و این از بدیهیات مسلّم است كه ایرانیان از حیث استعداد و قابلیت برتر از سایر ملل بوده و همیشه در طول تاریخ از این لحاظ پیشوا و مقتدای آنان بوده اند، و این عقب ماندگی كه اكنون مشاهده می‌شود و مملكت را تا بدین حد فقیر و مبتلا ساخته ناشی از عدم توجه و التفات اسلاف و گذشتگان به این امور بوده و میل بی‌جای آنها به مصنوعات خارجی باعث سرایت این مرض به سایر افراد مملكت گردیده و هستی و تجدید حیات و نوسازی ایران بستگی به این نكته مهم دارد. 5- بپرهیزید و بسیار بپرهیزید از اینكه بیگانگان در كار مملكت دخالت كنند و مراقبت كنید و بسیار مراقبت كنید تا فتنه سازی‌های آنان را از میان بردارید زیرا سر منشأ كلیه بلاها و فساد از آن ناشی می‌شود و هیچ گونه اعتمادی هم آنان را نشاید، مگر در جلب دوستی پادشاهان و بزرگان آنها و محافظت تمام نسبت به مودتشان. و این قروضی كه دامن گیر دولت، و برگردن آنها بار گشته، نیست مگر به علت مداخله بی‌جای بیگانگان در امور مملكت و لذا بر رجال میهن دوست ایران كه مملكت خود را دوست دارند لازم است كه مردانی لایق را برای اداره سلطنت انتخاب نمایند. 6- كوشش كنید برای بسط عدالت و مساوات واقعی به صورتی كه شخص شاه با ضعیف‌ترین افراد ملّت از لحاظ حقوق برابر باشند. و احكام شرعی اسلامی بر جمیع افراد بدون استثناء حاكم باشد و هرگاه شخص شاه در این راه ثابت قدم باشد و در راه اجرای این تكلیف بكوشد مسلّماً معاندین سرشكسته خواهند شد و اساس عدالت مستحكم خواهد گردید، نه اینكه فقط این امر جنبه حرف و وهم به خود بگیرد. 7- باید نسبت به عموم رعیت محبت كرد، و برای جلب قلوبشان به آنان مهربانی نمود، و برای برطرف ساختن گرفتاری هایشان و دلشاد كردنشان كوشید تا مهر تو در دل هایشان نشیند. 8- سزاوار است به تاریخ مشاهیر پادشاهان جهان مراجعه، و آنرا مورد مطالعه قرار دهید تا ملاحظه نمائید كه آنان چگونه برای نشر علوم و معارف دینی و مدنی همّت گماردند تا اینكه روی این زمینه پایه استقلال مملكت خود را مستحكم داشتند و تاریخ را به بزرگواری اعمال و افعال خود روشن و مزین ساختند تا آنجا كه به آنها ضرب المثل زده شد و مجسّمه هایشان برپا شد. 9- با مراجعه به تاریخ بر خاطر ملوكانه مكشوف می‌گردد كه: پادشاهان ایران چه قبل از اسلام و چه بعد از آن هر یك از آنها عمر خود را در خوش گذرانی و پیروی از شهوات و لهو و لعب گذراندند و رجال مملكت هم از آنان پیروی نمودند و نتیجه آن شد كه مملكت ناتوان گردید و ملّت خوار و زبون شد و ثروت ملی نفله و حال ملك پریشان گردید، و هر آینه یكی از آنان از شهوت رانی چشم می‌پوشید و همّ خود را صرف ترقی و تعالی ملك و تربیت ملّت و نشر علوم و صنایع می‌نمود و لشكری آراسته برای مملكت مهیا می‌كرد و در اندك زمانی باعث پیشرفت و عظمت ملك و ملّت خود می‌گردید و بر سایر پادشاهان پیشی می‌گرفت. امیدوارم انشاءالله تعالی كه ذات ملوكانه از طریق اول دوری جویند كه راهی فاسد و مردود است و بی‌گمان راه دوم را انتخاب كنند و آنرا نصیب العین خود قرار دهند تا نتایج نیك آنرا انشاءالله به زودی به دست آورند. 10- انتظار داریم كه حفظ مقام شامخ علم و بزرگداشت علماء عاملین و فقهاء مصلحین را همیشه وجهه و منظور نظر دهند كه هر آینه خدای ناكرده كوتاهی در این امر مهم گردد ملك و ملّت را در معرض هلاكت و نیستی قرار خواهند داد و در این صورت برای همیشه انگشت ندامت و پشیمانی را به دندان خواهیم گرفت و پشیمانی را هم دیگر سودی نباشد.

  داعی محمّد كاظم خراسانی

  *همیشه از مردمان فاسدالعقیده، كه بنده این دنیا می‌باشند، پرهیز كنید زیرا همان طوری كه آهن ربا، آهن را جذب می‌كند، معاشرت و مجالست با این گونه افراد هم، موجب جذب اخلاق و عادات رذیله می‌گردد.

*باید نسبت به عموم رعیت محبت كرد، و برای جلب قلوبشان به آنان مهربانی نمود، و برای برطرف ساختن گرفتاری هایشان و دلشاد كردنشان كوشید تا مهر تو در دل هایشان نشیند.

*انتظار داریم كه حفظ مقام شامخ علم و بزرگداشت علماء عاملین و فقهاء مصلحین را همیشه وجهه و منظور نظر دهند كه هر آینه خدای ناكرده كوتاهی در این امر مهم گردد ملك و ملّت را در معرض هلاكت و نیستی قرار خواهند داد. همانگونه که ملاحظه می گردد برخلاف توصیه های ماکیاول، مبانی نصایح و اندرزهای عالم بزرگوار آخوند خراسانی برمبنای فطرت انسانی و اخلاق عالیه اسلامی است. ارزش اندرزنامه ی آخوند خراسانی به این است که درآن همه جوانب پیشرفت و توسعه یک کشور با لحاظ کردن ملزومات انسانی و عاطفی نوشته شده و به پادشاهی ظالم و مستکبر در کمال صراحت بیان شده است


  • آخرین ویرایش:جمعه 9 خرداد 1393
نظرات()   
   
Loans No bank account
سه شنبه 1 آبان 1397 05:25 ق.ظ
Hi there, after reading this awesome article i am also happy to share my know-how here with mates.
best multivitamin tablets for hair loss
چهارشنبه 25 مهر 1397 07:37 ق.ظ
I always used to study post in news papers but now as
I am a user of internet thus from now I am using net for articles,
thanks to web.
DiäTpillen Testsieger 2018
جمعه 20 مهر 1397 06:09 ب.ظ
Howdy terrific website! Does running a blog similar to this take a
lot of work? I have no knowledge of computer programming however I had been hoping to start my own blog
soon. Anyway, if you have any ideas or tips for new blog
owners please share. I know this is off topic nevertheless
I simply needed to ask. Cheers!
beste abnehmen tabletten
پنجشنبه 19 مهر 1397 04:02 ق.ظ
Yes! Finally something about harnesses.
bonus apostas esportivas
جمعه 6 مهر 1397 05:32 ب.ظ
It's difficult to find experienced people about this subject,
but you sound like you know what you're talking about!
Thanks
seas
شنبه 3 شهریور 1397 09:02 ب.ظ
Ahaa, its nice discussion on the topic of this post at this place
at this website, I have read all that, so now me also commenting at this place.
henderson
شنبه 3 شهریور 1397 03:08 ب.ظ
After looking over a few of the blog posts on your web site, I seriously appreciate your
technique of blogging. I saved it to my bookmark website list and will
be checking back soon. Take a look at my website as well and tell me what you think.
Dessert
شنبه 3 شهریور 1397 01:17 ب.ظ
Thanks for the good writeup. It in truth used to be a entertainment account it.

Look complicated to more delivered agreeable from you!
However, how could we keep in touch?
Bizarre
دوشنبه 22 مرداد 1397 05:49 ق.ظ
It's the best time to make some plans for the future and it is time to be happy.

I have read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or tips.

Maybe you could write next articles referring to this article.

I wish to read even more things about it!
forklift
یکشنبه 21 مرداد 1397 10:29 ق.ظ
I simply couldn't leave your site prior to suggesting that I really loved the usual info an individual provide for your guests?
Is gonna be back steadily in order to investigate cross-check new posts
new movies 2018 kids
چهارشنبه 6 تیر 1397 09:42 ب.ظ
Watch Films Online For Cost-free at 123movies On-line.
Archer
دوشنبه 4 تیر 1397 10:24 ق.ظ
helⅼo!,I ⅼike your writing ѵery much! proportion we communicate more approximately
yojr pst on AOL? I require an expert on this area to solᴠe my problem.
May Ьe tһat is you! Looking ahead to look you.
annebridges.blog.fc2.com
شنبه 31 تیر 1396 11:48 ق.ظ
Greetings from Carolina! I'm bored at work so I decided to browse your website on my
iphone during lunch break. I really like the knowledge you provide here and can't wait to take a look when I get home.
I'm surprised at how quick your blog loaded on my mobile
.. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, very good site!
BHW
دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 11:03 ق.ظ
Thanks for one's marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you are a great author.

I will be sure to bookmark your blog and definitely will come back down the road.
I want to encourage you to continue your great work,
have a nice afternoon!
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 07:21 ب.ظ
Hi everyone, it's my first pay a visit at this web page, and paragraph is in fact fruitful for
me, keep up posting these types of articles.
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 12:11 ق.ظ
Hi there! This is kind of off topic but I need some advice from an established
blog. Is it very difficult to set up your own blog?
I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick.
I'm thinking about making my own but I'm not sure where to start.
Do you have any tips or suggestions? Thanks
manicure
پنجشنبه 10 فروردین 1396 10:04 ب.ظ
Hello there, You've done a fantastic job. I will certainly digg it and personally recommend to my friends.

I am sure they'll be benefited from this web site.
ارسال ایمیل تبلیغاتی
جمعه 30 خرداد 1393 11:03 ب.ظ
سلام مطالب وبلاگتو دیدم بسیار زیبا بود . خوشحال میشم منو با نام ""ارسال ایمیل تبلیغاتی"" و آدرس http://email3.ir لینک کنی . بعد از اینکه لینک کردی خبرم کن تا با افتخار لینکت کنم
سلمان محمدی (فارسی)
جمعه 30 خرداد 1393 03:39 ب.ظ
سلام مطالبی که می گذاریم خطوطش تو هم تو همه اگه این فیلم رو که براتون اینکش رو گذاشتم رعایت کنید متون وبلاگتون خوانا تر هست.

فیلم نحوه ایجاد فاصله بین خطوط در وبلاگ:

http://s5.picofile.com/file/8126771742/untitled.mp4.html
بصیرت کلیپ|کانال بصیرت|مرجع کلیپ سیاسی و مذهبی
جمعه 9 خرداد 1393 01:51 ب.ظ
سلام علیکم دوست عزیز.---------------------------------------سایت : بصیرت کلیپ|کانال بصیرت|کانال کلیپ|کلیپ مذهبی|کلیپ سیاسی|video|political|religious ------- افتتاح گردید.---------------------------------------------------------خوش حال می شویم به ما سر بزنید.-------------------------------------------------------------برای قرار گرفتن در بخش "هم سنگری ها" می بایست حداقل رنک 2 داشته باشید------------------------------------------------و من الله توفقیق------یا علی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آخرین پست ها

مومن انقلابی و باید ها..........جمعه 21 خرداد 1395

کنترل شهوت ...............چهارشنبه 11 فروردین 1395

یه نکته .............جمعه 28 اسفند 1394

چرا رهبر انقلاب کاری نمی کند؟..........چهارشنبه 26 اسفند 1394

آقای روحانی چرا دروغ می گفتید..............چهارشنبه 26 اسفند 1394

گل به خودی نزنیم..............سه شنبه 25 اسفند 1394

یه تذکر..............دوشنبه 24 اسفند 1394

فاطمیه.............یکشنبه 23 اسفند 1394

برگشت............دوشنبه 22 تیر 1394

ترفند دشمن در تغییر موضوع بحث شیعه و سنی ..........پنجشنبه 9 بهمن 1393

او یا ما!!!!..........جمعه 19 دی 1393

قناعت..........یکشنبه 14 دی 1393

انکسار..............یکشنبه 14 دی 1393

رسالت انسان..........یکشنبه 14 دی 1393

استاد حسن رحیم پور ازغدی..........شنبه 24 آبان 1393

آقای ظریف بفرما!!!!!!!..........جمعه 9 آبان 1393

اسید پاشی و یک خاطره!!!!!!!!!1..........جمعه 2 آبان 1393

شیخ فضل الله، شهیدی که باید از او درس بصیرت آموخت..........پنجشنبه 16 مرداد 1393

فاصله نگاه جریان حزب الله با رهبر انقلاب در مقوله حجاب..........چهارشنبه 4 تیر 1393

عمو پورنگ..........چهارشنبه 4 تیر 1393

همه پستها